Uvođenje eura u RH

PRIPREME ZA UVOĐENJE EURA KAO SLUŽBENE VALUTE
U REPUBLICI HRVATSKOJ


Uvođenje eura i tečaj konverzije

 
1.1.2023. Hrvatska uvodi euro koji će od tog dana kao nova službena valuta zamijeniti hrvatsku kunu. 
Konverzija kuna u euro provesti će se po fiksnom tečaju 
                                                                                           1 euro = 7,53450 kuna.
Preračunavanje se provodi isključivo primjenom tečaja konverzije u punom brojčanom iznosu od pet decimala. Nakon preračunavanja dobiveni rezultat zaokružuje se na dvije decimale na način da druga decimala ostane nepromijenjena ako je treća decimala manja od 5, a ako je treća decimala jednaka ili veća 5, druga decimala se zaokružuje na viši cent.
 

Dvojno iskazivanje cijena

Prethodno uvođenju eura, od 5.9.2022. započinje dvojno iskazivanje cijena za potrošače i traje do 31.12.2023. Osnovni cilj dvojnog iskazivanja cijena je sprječavanje neopravdanog podizanja cijena i neispravnog preračunavanja. U okviru obveze dvojnog iskazivanja cijena Banka će za potrošače dvojno iskazati:
          - tarife naknada
          - početno i završno stanje po transakcijskom računu koji će do dana uvođenja eura biti kunski račun – u izvješću o stanju i prometu
          - stanje nedospjelog dugovanja i dospjelo, a neplaćeno dugovanje po kreditu u kuni – kod godišnje obavijesti o stanju
          - stanje depozita u kuni – kod godišnje obavijesti o stanju.
 

Zamjena gotovog novca kune u euro

I nakon 1.1.2023., a zaključno do 31.12.2023., biti će moguće u bankama, Fini i uredima Hrvatske pošte zamijeniti novčanice i kovanice kuna u euro.
 
Banke tijekom navedenog razdoblja bez obračuna naknade mogu zamijeniti najviše 100 novčanica kuna i najviše 100 kovanica kuna po jednoj transakciji. Zamjena veće količine novčanica/kovanica od prethodno navedene moguća je uz obračun naknade. Za zamjenu veće količine moguća je obvezna najava. Zamjena gotovog novca će biti moguća i nakon proteka 12 mjeseci od dana uvođenja eura i to u Hrvatskoj narodnoj banci. Hrvatska narodna banka će zamjenu provoditi bez naknade i to za novčanice bez vremenskog ograničenja, a za kovanice do proteka tri godine od dana uvođenja eura.
 

Dvojni optjecaj

Od dana uvođenja eura započinje razdoblje dvojnog optjecaja u kojem će biti moguća gotovinska plaćanja i u kunama i u eurima. Dvojni optjecaj trajati će 14 dana. U razdoblju dvojnog optjecaja primatelj plaćanja dužan je za plaćanje gotovim novcem kune ostatak vratiti u gotovom novcu eura. Iznimno, zbog objektivnih okolnosti, ako nije u mogućnosti izvršiti povrat u euru, može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili kombinaciji gotovog novca kune i eura.
 

Štedni i transakcijski računi

Na dan uvođenja eura kunska sredstva na štednim i transakcijskim računima u Banci konvertirati će se u eure prema fiksnom tečaju konverzije. Za račune ostaje isti IBAN i isti broj računa sa istim uvjetima koje je imao konvertirani kunski račun (način slanja izvoda, aktivne punomoći, blokade/zabrane raspolaganja, aktivni trajni nalozi).
 

Krediti

Na dan uvođenja eura krediti nominirani u kunama konvertirati će se u eure prema fiksnom tečaju konverzije. Postojeći ugovori o kreditima ostaju na snazi. Kod ugovorene promjenjive kamatne stope visina se usklađuje sukladno visini NRS-a s time da može biti samo ista ili manja od one koja se primjenjivala do uvođenja eura. Kod ugovorene fiksne kamatne stope ostaje na stazi fiksna stopa koja se primjenjivala do uvođenja eura.
 

Obavještavanje klijenata sukladno Zakonu o uvođenju eura

Banka će obavijestiti klijente putem općenite obavijesti o svim bitnim elementima preračunavanja iz Zakona najkasnije tri mjeseca prije dana uvođenja eura.

Najkasnije dva tjedna prije dana uvođenja eura Banka će poslati individualne obavijesti:
          - svim klijentima potrošačima koji su korisnici kredita u kuni ili uz valutnu klauzulu u euru i/ili su vlasnici ugovora o depozitu u kuni ili uz valutnu klauzulu u euru
          - svim klijentima nepotrošačima koji su korisnici kredita u kuni ili uz valutnu klauzulu u euru ili su vlasnici oročenog depozita u kuni ili uz valutnu klauzulu.
Individualne obavijesti vezano na kredite sadržavati će informacije o preračunavanju, parametru, marži i visini kamatne stope i novi otplatni plan ako je primjenjivo.
Individualne obavijesti vezano na depozite sadržavati će informacije o preračunavanju, parametru i visini kamatne stope.

­­­­­­­­­­­­O svim relevantnim informacijama vezanima uz aktivnosti koje prethode uvođenju eura, ali i nakon što euro postane zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj i nadalje ćemo vas pravodobno obavještavati.

Eventualne dodatne informacije možete dobiti i pozivom na besplatni telefon Banke 0800 8222.
­­­­Informacije o euru možete pronaći i na stranicama Hrvatske narodne banke Hrvatske udruge banaka kao i u brošuri Hrvatske udruge banaka koju možete preuzeti ovdje.