Ostalo

Promjenjivost kamatnih stopa
Kamatne stope na depozite građana Banka definira u skladu sa Načelima za utvrđivanje kamatnih stopa za depozite građana (potrošača) i promjene naknada za usluge (dalje: Načela).

Visina promjenjivih kamatnih stopa se, sukladno Načelima, prati putem ¨Indeksa referentne kamatne stope na depozite¨, koji se izračunava i objavljuje na internet stranicama Banke kvartalno.

Vrijednosti Indeksa referentne kamatne stope na depozite su, u skladu sa Načelima, objavljene ovdje.
Nacionalna referentna stopa (NRS)
Banka u kreditnom poslovanju sa građanima, za određivanje varijabilnog dijela promjenjive kamatne stope, primjenjuje šestomjesečni NRS1 (6M NRS1) za HRK za kredite odobrene u kunama, odnosno 6M NRS1 za EUR za kredite odobrene u kunama uz valutnu klauzulu.Vrijednosti 6M NRS1 izračunate i objavljene od strane Hrvatske narodne banke, važeće od 01.07.2022. su:
 
6M NRS1 za HRK 0,08%
6M NRS1 za EUR 0,08%

Navedeni iznosi 6M NRS1 primjenjuju se do 31.12.2022.

 
Pravilnik o načinu obračuna revalorizacije, kamate i naknada
Informativne brošure za potrošače
Informativne brošure za potrošače o računima za plaćanje, kreditima i štednji možete preuzeti u nastavku.

Financijska pismenost - računi za plaćanje

Financijska pismenost - krediti

Financijska pismenost - štednja

Brošura o pravima potrošača u korištenju platnih usluga
Informacije o obradi osobnih podataka u OSR sustavu
OSR sustav je sustav obrade i razmjene podataka o klijentima između kreditnih institucija kao korisnika OSR sustava posredstvom Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK), a za potrebe  procjene kreditne sposobnosti i upravljanja kreditnim rizikom.

J&T banka korisnik je OSR sustava putem kojeg razmjenjuje i obrađuje Vaše podatke, uključujući i osobne podatke na način da podatke o Vašim novčanim obvezama razmjenjuje s drugim korisnicima OSR sustava.

Više informacija možete pronaći ovdje.