0800 8222
Pretraživanje

Kontakti

CENTRALA VARAŽDIN

Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042/659-400
Faks: 042/659-401
e-mail: banka@jtbanka.hr
 

UPRAVA

Ured Uprave, općih i pravnih poslova
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042/659-408
Faks: 042/659-401
   
 

SEKTOR PRODAJE       

Poslovnice

 
Poslovnica Centrala, Varaždin
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042/659-560
Faks: 042/659-566
Poslovnica Vlaška, Zagreb
Vlaška 91
10000 Zagreb
Tel: 01/4690-915
Faks: 01/4690-911Odjel poslovnog bankarstva


Varaždin
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042/659-456
Faks: 042/659-451
 

 
Slavonski Brod
Trg pobjede 29
35000 Slavonski Brod
Tel: 035/445-700
Faks: 035/445-900

Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042/659-443
Faks: 042/659-331
e-mail: zastita.osobnih.podataka@jtbanka.hr