Kontakti

Centrala Varaždin

Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-400
Faks: 042 659-401
e-mail: banka@jtbanka.hr
 

Uprava

Ivica Božan, predsjednik Uprave
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-407
Faks: 042 659-401
Petar Rajković, član Uprave 
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-407
Faks: 042 659-401
Hrvoje Draksler, član Uprave
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-406
Faks: 042 659-401
 
Tanja Tesla Frčko
Voditelj Ureda Uprave, općih i pravnih poslova
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-410
Faks: 042 659-401
Višnja Vidaček
tajnica Uprave
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-407
Faks: 042 659-401
 
 
Služba ljudskih resursa 
Jelena Darabuš, voditelj
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-421
Faks: 042 659-401
Služba za usklađenje i sprječavanje pranja novca
Boris Bađun, voditelj
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-443
Faks: 042 659-331
 
    

Poslovnice

Poslovnica Centrala, Varaždin
Sabina Golob, voditelj poslovnice
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-560
Faks: 042 659-566
Poslovnica Vlaška, Zagreb
Ivanka Zmaić, voditelj poslovnice
Vlaška 91
10000 Zagreb
Tel: 01 4690-915
Faks: 01 4690-911

Sektor prodaje

Odjel poslovnog bankarstva


Tomislav Pavlic, Voditelj Odjela poslovnog bankarstva
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-456
Faks: 042 659-451Odjel riznice

Eduard Patafta, Voditelj Odjela riznice
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042/659-502, Fax: 042/659-341
 

Odjel podrške prodaji, razvoja proizvoda i kartičnog poslovanja

Josip Capan, Voditelj Odjela podrške prodaji, razvoja proizvoda i kartičnog poslovanja
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-392
Faks: 042 659-431
 
  

Sektor bankarskih operacija

Sandra Sredanović, direktor
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-343
Faks: 042 659-341

Sektor informatike

 

Josip Horvat, direktor
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-540
Faks: 042 659-541

Sektor upravljanja rizicima

Jan Růžička, direktor i savjetnik Uprave
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-480
Fax: 042 659-481

Sektor financija

Mirjana Ganzer, direktor
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-520
Faks: 042 659-521

 

 Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-443
Faks: 042 659-331
e-mail: zastita.osobnih.podataka@jtbanka.hr