Kontakti

Centrala Varaždin

Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-400
Faks: 042 659-401
e-mail: banka@jtbanka.hr
 

Uprava

Ivica Božan, predsjednik Uprave
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-407
Faks: 042 659-401
Petar Rajković, član Uprave 
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-407
Faks: 042 659-401
Hrvoje Draksler, član Uprave
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-406
Faks: 042 659-401
 
Tanja Tesla Frčko, voditelj Ureda Uprave, općih i pravnih poslova
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-410
Faks: 042 659-401
Višnja Vidaček, tajnica Uprave
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-407
Faks: 042 659-401
 
 
Služba ljudskih resursa 
Jelena Darabuš, voditelj
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-421
Faks: 042 659-401
Služba za usklađenje i sprječavanje pranja novca
Boris Bađun, voditelj
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-443
Faks: 042 659-331
 
    

Sektor bankarskih operacija

Sandra Sredanović, direktor
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-343
Faks: 042 659-341
 

Sektor informatike

Josip Horvat, direktor
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-540
Faks: 042 659-541
   

Sektor upravljanja rizicima

Jan Růžička, direktor i savjetnik Uprave
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-480
Fax: 042 659-481
    

Sektor financija

Mirjana Ganzer, direktor
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-520
Faks: 042 659-521
 

Sektor prodaje

 
Odjel poslovnog bankarstva

Tomislav Pavlic, Voditelj Odjela poslovnog bankarstva
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-456
Faks: 042 659-451
Odjel podrške prodaji, razvoja proizvoda i kartičnog poslovanja

Josip Capan, Voditelj Odjela podrške prodaji, razvoja proizvoda i kartičnog poslovanja
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-392
Faks: 042 659-431
 

Odjel upravljanja poslovnicama i marketinga 

Ivana Cesar, Voditelj Odjela upravljanja poslovnicama i marketinga 
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-430
Faks: 042 659-431
   

Odjel riznice
 
Eduard Patafta, Voditelj Odjela riznice
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042/659-502, Fax: 042/659-341
 

Poslovnice

Poslovnica Centrala, Varaždin
Sabina Golob, voditelj poslovnice
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-560
Faks: 042 659-566
Poslovnica Vlaška, Zagreb
Ivanka Zmaić, voditelj poslovnice
Vlaška 91
10000 Zagreb
Tel: 01 4690-915
Faks: 01 4690-911
 
 
     
 
     
  

Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
Tel: 042 659-392
Faks: 042 659-431
e-mail: zastita.osobnih.podataka@jtbanka.hr