0800 8222
Pretraživanje

Krediti

Banka svojim klijentima u najkraćim rokovima i po povoljnim uvjetima odobrava sve vrste poslovnih kredita.
Visina kredita, kao i rok otplate kredita određuje se sukladno potrebama i mogućnosti povrata kredita svakog pojedinog klijenta.
Ostali uvjeti kredita ovise o vrsti kredita, bonitetu i kreditnoj sposobnosti klijenta, kao i o ponuđenim instrumentima osiguranja kredita.

Ovisno o konkretnim potrebama, namjeni i visini kredita za analizu odobrenja kredita potrebna je sljedeća dokumentacija:
 • Rješenje Trgovačkog suda odnosno Izvadak iz sudskog registra
 • Obavijest o razvrstavanju djelatnosti
 • Financijska izvješća za prethodne 3 godine
 • Posljednji Statistički izvještaj poduzetnika
 • BON 2
 • Revizorsko izvješće
 • Specifikaciju najvećih kupaca i dobavljača
 • Specifikaciju kreditnih obveza
 U slučaju osiguranja kredita uknjižbom hipoteke na nekretnine, potrebno je dostaviti:
 • Gruntovni izvadak, ne stariji od 15 dana
 • Procjenu vrijednosti nekretnine odnosno Ugovor o kupoprodaji nekretnine ukoliko se radi o novijoj nekretnini
U slučaju osiguranja kredita uknjižbom zaloga na pokretnine, potrebno je dostaviti:
 • Izvadak iz poslovnih knjiga (ukoliko se radi o zalogu postojećih pokretnina)
 • Procjenu vrijednosti pokretnine odnosno Ugovor o kupoprodaji ili Račun ukoliko se radi o novoj pokretnini
 • Knjižicu vozila (ukoliko se radi o vozilu)
Jednom dostavljenu dokumentaciju više nije potrebno dostavljati u banku.
 
KRATKOROČNI KREDITI
Na potrebu za dodatnim obrtnim sredstvima ili poboljšanjem trenutne likvidnosti klijenta, Banka je u mogućnosti odgovoriti širokom paletom kratkoročnih kredita, kunskih, deviznih te uz valutnu klauzulu, na rok do 1 godine.
 
DUGOROČNI KREDITI
Ukoliko pak postoji potreba investiranja u osnovna sredstva, trajna obrtna sredstva ili želja za promijenom izvora financiranja, Banka nudi različite dugoročne kredite, kunske, devizne i uz valutnu klauzulu, na rok do 7 godina. Uz zahtjev za kredit pri tom je potrebno priložiti i investicijski elaborat ili poslovni plan.
 
ESKONTIRANJE MJENICA
Banka eskontira mjenice visoke kvalitete s preostalim rokom naplate koji je načelno kraći od 180 dana. Ukoliko mjenice nisu pogodne za eskontiranje, stručnjaci Banke će Vam predložiti druge načine otkupa potraživanja ili kratkoročnog financiranja
HBOR i GARA
Banka u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak sudjeluje u razvoju gospodarstva Hrvatske kroz kreditiranje pravnih osoba prema linijama HBOR-a uz niske i poticajne kamatne stope čime se pomaže u konkurentnosti domaćih poduzetnika.
 
I naposlijetku, Banka usko surađuje s Garancijskom agencijom Varaždinske županije po istom modelu odobravanja garancija za osiguranje povrata kredita, i ta je suradnja do sada bila popraćena značajnim brojem kredita odobrenih uz garanciju GARE.

Program "Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji"

Vaba d.d. banka i Garancijska agencija Varaždinske županije potpisale Ugovor o suradnji na programu "Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji"