Uprava i Nadzorni odbor

Uprava J&T banke d.d.

Ivica Božan – predsjednik Uprave J&T banke d.d.

Ivica Božan u Banku dolazi iz Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG gdje je od 2009. do 2014. godine radio na poziciji višeg potpredsjednika Banke i prokurista odnosno na poziciji direktora Sektora za financijske institucije, sindicirane zajmove i odnose s međunarodnim bankama.

Tijekom svoje dosadašnje poslovne karijere radio je na mnogim izazovnim pozicijama stječući vrijedna međunarodna iskustva – u Dexia Kommunalkredit Bank AG gdje je bio odgovoran za poslovanje banke u Poljskoj odnosno konkretno vođenje projekata javnih financija, financiranje projekata i investicijsko bankarstvo, u UniCredit Markets & Investment Banking, gdje je radio na mjestu potpredsjednika zaduženog za tržište dužničkog kapitala te radio na vrijednim projektima izdavanja obveznica za korporativne, državne i financijske institucije. Prije toga radio je i u Bank Austria Creditanstalt AG te na vodećim pozicijama u Splitskoj banci i SB Trade – brokerskoj kući Splitske banke.
 

Petar Rajković  - član Uprave

Petar Rajković u Banku je došao po završetku visokoškolskog obrazovanja u svibnju 2007. godine. Radio je na mjestu stručnog suradnika za upravljanje rizicima do 2009. godine kada postaje Voditelj Odjela upravljanja kreditnim rizikom. Od siječnja 2016. pa do imenovanja na mjesto člana Uprave bio je direktor Sektora upravljanja rizicima (što je uključivalo funkcije Zamjenika predsjednika Kreditnog odbora i Člana Odbora za upravljanje aktivom i pasivom).

Na poziciji člana Uprave bit će zadužen za područja upravljanja rizicima, upravljanja lošim plasmanima, financija, bankarskih operacija i informatike.
Također je član Odbora za rizike Udruženja banaka pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i član Upravnog odbora Sportskog društva VabaSport.

 
   


Hrvoje Draksler - član Uprave

G. Draksler je u J&T banku došao iz Erste&Steiermärkiche Bank d.d., gdje je proveo niz godina. Prije dolaska u J&T banku obnašao je funkciju direktora Sektora naplate i upravljanja lošim plasmanima. Na poziciji savjetnika Uprave u J&T banci radi od 01.05.2017. do imenovanja u Upravu Banke u srpnju 2017. godine. G. Draksler je zadužen za Sektor financija, Sektor bankarskih operacija, te Sektor informatike.
 

Nadzorni odbor J&T banke d.d.

Kovač Igor, predsjednik Nadzornog odbora
Filipović Željko, član
Tkač Patrik, član
Strapek Július, član
Lalik Juraj, član