0800 8222
Pretraživanje

Uprava i Nadzorni odbor

Uprava J&T banke d.d.

Hrvoje Draksler – predsjednik Uprave J&T banke d.d.

 
G. Draksler 17.09.2018. postaje predsjednikom Uprave. Na toj poziciji zadužen je za Sektor prodaje (osim Odjela podrške prodaji, razvoja proizvoda i kartičnog poslovanja), Ured Uprave, opće i pravne poslove, Sektor financija, Sektor informatike, Odjel upravljanja rizičnim plasmanima, Službu informacijske sigurnosti.

G. Draksler je u J&T banku došao iz Erste&Steiermärkiche Bank d.d., gdje je proveo niz godina. Prije dolaska u J&T banku obnašao je funkciju direktora Sektora naplate i upravljanja lošim plasmanima.

Na poziciji savjetnika Uprave u J&T banci radi od 01.05.2017. do imenovanja na mjesto člana Uprave Banke u srpnju 2017. godine, koju dužnost je obnašao do 17.09.2018.
 
   
 

Petar Rajković  - član Uprave

Petar Rajković u Banku je došao po završetku visokoškolskog obrazovanja u svibnju 2007. godine. Radio je na mjestu stručnog suradnika za upravljanje rizicima do 2009. godine kada postaje Voditelj Odjela upravljanja kreditnim rizikom. Od siječnja 2016. pa do imenovanja na mjesto člana Uprave bio je direktor Sektora upravljanja rizicima (što je uključivalo funkcije Zamjenika predsjednika Kreditnog odbora i Člana Odbora za upravljanje aktivom i pasivom).

Na poziciji člana Uprave zadužen je za  Sektor upravljanja rizicima (osim Odjela upravljanja rizičnim plasmanima), Odjel podrške prodaji, razvoja proizvoda i kartičnog poslovanja, Sektor bankarskih operacija, Službu za usklađenja i sprečavanje pranja novca, Službu ljudskih resursa.

Također je član Odbora za rizike Udruženja banaka pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i član Upravnog odbora Sportskog društva VabaSport.

 
   

Ivica Božan - savjetnik Uprave

Ivica Božan u Banku dolazi iz Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG gdje je od 2009. do 2014. godine radio na poziciji višeg potpredsjednika Banke i prokurista odnosno na poziciji direktora Sektora za financijske institucije, sindicirane zajmove i odnose s međunarodnim bankama.

Tijekom svoje dosadašnje poslovne karijere radio je na mnogim izazovnim pozicijama stječući vrijedna međunarodna iskustva – u Dexia Kommunalkredit Bank AG gdje je bio odgovoran za poslovanje banke u Poljskoj odnosno konkretno vođenje projekata javnih financija, financiranje projekata i investicijsko bankarstvo, u UniCredit Markets & Investment Banking, gdje je radio na mjestu potpredsjednika zaduženog za tržište dužničkog kapitala te radio na vrijednim projektima izdavanja obveznica za korporativne, državne i financijske institucije. Prije toga radio je i u Bank Austria Creditanstalt AG te na vodećim pozicijama u Splitskoj banci i SB Trade – brokerskoj kući Splitske banke.

Do 17.09.2018. obnaša dužnost Predsjednika Uprave, a od 17.09. 2018.g. dužnost Savjetnika Uprave.
 


Nadzorni odbor J&T banke d.d.

Kovač Igor, predsjednik Nadzornog odbora
Filipović Željko, član
Kotek Jan, član
Strapek Július, član
Štĕpán Ašer, član