Štednja

U našoj Banci povjerenje se uvijek vraća. Stoga, ukoliko ste donijeli odluku da višak svojih financijskih sredstava povjerite nama, na raspolaganju su vam mogućnosti deponiranih kunskih i deviznih sredstva na štedne uloge po viđenju ili na oročenu štednju na različite rokove oročenja, uz povoljne kamatne stope.

Kamate se ugovaraju na godišnjoj razini, kao promjenljive ili fiksne dok se raspolaganje glavnicom i kamatom depozita ugovara se, prema preferencijama štediše, na jedan od slijedećih načina:
          - isplata glavnice i kamate po isteku roka oročenja,
          - automatsko obnavljanje glavnice i kamate na isti rok,
          - isplata kamate u kraćim vremenskim rokovima (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje).
Kunska štednja

Kunska štednja po viđenju

Kamatne stope na kunsku štednju po viđenju (godišnje, promjenjive):
 
Štedni ulozi 0,01%
Tekući računi građana
0,10%
Žiro-računi građana
0,10%

E-štedni račun

0,26% 
 

 

Oročena kunska štednja

Fiksne kamatne stope na kunsku oročenu štednju (godišnje):
Rok oročenja
1-3 mjeseca
3-6 mjeseci
6-12 mjeseci
12 mjeseci
Kune
0,02%
0,05%
0,10%
0,30%Minimalan iznos kuna koji Banka prima na oročavanje bez određene namjene za sve rokove oročenja iznosi: 1.000,00 kuna.
Devizna štednja

Devizna štednja po viđenju

Kamatne stope na deviznu štednju po viđenju (godišnje, promjenjive):

EUR    0,01%
Ostale valute
0,01
 

Oročena devizna štednja

Fiksne kamatne stope na deviznu oročenu štednju (godišnje):

Valuta / Iznos
ROK OROČENJA I KAMATNA STOPA

EUR (fiksna)

1-3 mj. 3-6 mj.
6-12 mj.
12 mj.
Svi iznosi
0,02%
0,05%
0,10%
0,30%

 
Ugovaranje štednje
Nenamjenski oročena štednja može se ugovoriti i kao:
  1. Otvorena štednja - štednja s dodatnim uplatama u skladu s mogućnostima štediše na rok oročenja od 12 mjeseci.
  2. Rentna štednja - štednja s mjesečnom, tromjesečnom, polugodišnjom ili godišnjom isplatom kamate - samo na rok oročenja od 12 mjeseci.
Fiksne kamatne stope mogu se ugovoriti sa ročnošću do najviše 12 mjeseci.
 
Kalkulator depozita
Valuta depozita:
Odredite iznos depozita:
Vrsta kamate:
Odaberite rok oročenja:
mjeseci
Kamatna stopa:
%
Datum izračuna: 04.10.2022.
Iznos depozita i valuta: 1.000,00 HRK
Rok oročenja: 1 mjeseci
Vrsta kamatne stope: Fiksna
Metoda obračuna kamate: Konformna
Kamatna stopa: 0,60%
Iznos kamate po isteku depozita: 455,01 HRK
Ukupno glavnica i kamata: 11.169,24 HRK
Dokumentacija