• Depoziti
 • Računi i kartice
Mjesto gdje štednja vrijedi više
Različite mogućnosti deponiranja kunskih i deviznih sredstva, prilagođeni rokovi oročenja i povoljne kamatne stope uz osoban pristup svakom našem klijentu razlog su dugogodišnjeg povjerenja naših štediša.
Depoziti
Jer znamo da povjerenje nema cijene
Kako bi naši proizvodi opravdali očekivanja naših klijenata te im ponudili ono što s pravom i očekuju, za vlasnike tekućih i/ili žiro računa u našoj Banci kreirali smo brojne mogućnosti.
Računi i kartice
 • Depoziti
  • Mjesto gdje štednja vrijedi više
  • Različite mogućnosti deponiranja kunskih i deviznih sredstva, prilagođeni rokovi oročenja i povoljne kamatne stope uz osoban pristup svakom našem klijentu razlog su dugogodišnjeg povjerenja naših štediša.
  • Pročitaj više
 • Računi i kartice
  • Jer znamo da povjerenje nema cijene
  • Kako bi naši proizvodi opravdali očekivanja naših klijenata te im ponudili ono što s pravom i očekuju, za vlasnike tekućih i/ili žiro računa u našoj Banci kreirali smo brojne mogućnosti.
  • Pročitaj više
Srednji tečaj na dan 11.08.2022. Cijela tečajna lista
Srednji tečaj na dan 01.02.2022. Cijela tečajna lista
Novosti
 • Obavijest o povećanju kamatnih stopa na oročenu štednju građana u EUR-ima
  28tra
  Poštovani klijenti,

  ovim putem obavještavamo Vas da s 1.5.2022. Banka povećava redovne kamatne stope na oročenu štednju građana u EUR-ima za nove depozite i oročenja na novi rok, kao i za reoročenja/prolongate postojećih depozita.

  Pregled novih kamatnih stopa važećih od 1. svibnja 2022. možete naći ovdje – Letak redovnih kamatnih stopa.
 • Obavijest o otkazu usluge internet bankarstva po računima građana
  18ožu
  J&T banka d.d. (dalje: Banka), u skladu sa svojim strateškim smjernicama i planovima postepenog napuštanja poslovanja s fizičkim osobama, donijela je odluku o otkazivanju usluge internet bankarstva ugovorene po svim računima građana, uz otkazni rok koji ističe 30.6.2022., odnosno u skladu s točkom 16. Općih uvjeta korištenja usluge internet bankarstva za građane.
   
  Slijedom toga, usluga internet bankarstva po svim računima građna biti će otkazana s 30. lipnja 2022. godine. Protekom tog datuma usluga neće biti dostupna te se više neće moći koristiti - raspolaganje sredstvima po računima putem internet bankarstva više neće biti moguće.
  Zadavanje platnih naloga u najavi, s datumom provođenja naloga nakon 30. lipnja 2022. godine, više neće biti moguće.
   
  Opći uvjeti korištenja usluge internet bankarstva za građane i Opći uvjeti poslovanja J&T banke d.d. za direktnu daljinsku komunikaciju putem internet bankarstva za fizičke osobe (građane) staviti će se izvan snage s 1. srpnja 2022. godine.
   
  Također, ukoliko imate otvoren jedan ili više E-štednih računa u Banci, nakon 30. lipnja 2022. godine raspolaganje po istome više neće biti moguće putem internet bankarstva, već će raspolaganje biti limitirano isključivo na preostala dva moguća načina:
       - Primanje uplata iz drugih banaka u korist E-štednog računa i/ili
       - Saldacija ili zatvaranje E-štednog računa u poslovnicama Banke.

  Slijedom prethodno iznijetog, ovim putem pozivamo Vas da dođete u poslovnicu Banke kako biste vratili token (uređaj koji služi za autentifikaciju/prijavu na internet bankarstvo).
   
  Trenutno važeći Opći uvjeti poslovanja, Izvod iz Odluke o naknadama kao i ostali akt Banke vezani uz poslovanje putem internet bankarstva za građane dostupni su na internet stranici www.jtbanka.hr, kao i u svim poslovnicama J&T banke d.d.
   
  Za sva pitanja slobodno nam se obratite na besplatni broj telefona 0800 8222, e-mail: 0800@jtbanka.hr, odnosno u najbližu poslovnicu Banke.
   
 • Obavijest o prestanku pružanja usluge kartičnog poslovanja i deaktivaciji Maestro debitne kartice
  5stu
  J&T banka d.d. prestaje s pružanjem usluge kartičnog poslovanja s danom 31. siječnja 2022. godine te slijedom toga raspolaganje sredstvima po Vašem tekućem računu/poslovnom transakcijskom računu korištenjem Maestro debitne kartice više neće biti moguće. Od navedenog datuma pa nadalje, neće se više izdavati nove Maestro debitne kartice dok će sve postojeće Maestro debitne kartice, izdane po Vašem tekućem računu/poslovnom transakcijskom računu, automatski postati neaktivne.
  Banka ujedno prestaje s ugovaranjem novih tekućih računa i vezanih usluga po računu (Internet bankarstvo, E-štedni računi po viđenju) s danom 31. siječnja 2022. godine.
   
  Deaktivacija debitne Maestro kartice izdane po Vašem tekućem računu/poslovnom transakcijskom računu izvršiti će se s danom 31. siječnja 2022. godine, nakon čega više neće biti moguće raspolagati karticom po tekućem računu/poslovnom transakcijskom računu, što uključuje: nemogućnost podizanja gotovog novca na bankomatima u zemlji i inozemstvu, plaćanje karticom na EFT-POS uređajima u zemlji i inozemstvu te sve druge transakcije po računu korištenjem kartice.

  Kartica će se deaktivirati i svim opunomoćenicima po Vašem tekućem računu (ukoliko ste opunomoćili jednu ili više osoba).
  Slijedno, raspolaganje novčanim sredstvima po Vašem tekućem računu biti će moguće jedino:
       - osobnim dolaskom u poslovnice Banke, i
       - korištenjem usluge internet bankarstva, ukoliko je ista ugovorena po tekućem računu.
         Uslugu internet bankarstva po Vašem tekućem računu više neće biti moguće ugovoriti nakon (i uključujući) 31. siječnja 2022. godine

  Vaš tekući račun će nakon 31. siječnja 2022. godine ostati i dalje otvoren za poslovanje, sa statusom „Aktivan“ (ili „Blokiran“, primjerice ukoliko je po računu zaprimljena eksterna blokada Financijske agencije), ali bez mogućnosti raspolaganja debitnom Maestro karticom po računu te bez mogućnosti ugovaranja novih E-štednih računa po viđenju i usluge Internet bankarstva.
   
  Izmijenjeni opći uvjeti poslovanja te sažeci i pojašnjenja izmjena istih, dostupni su i na internet stranici Banke www.jtbanka.hr, kao i u poslovnicama Banke.
   
  Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem besplatnog info telefona 0800 8222, e-poštom na 0800@jtbanka.hr ili posjetite Vama najbližu poslovnicu Banke.
 • Obavijest o prestanku automatske obnove prešutnih prekoračenja po tekućem računu
  5stu
  J&T banka d.d. prestaje s automatskom obnovom prešutnih prekoračenja od 1. siječnja 2022. godine. To znači da ukoliko će po Vašem tekućem računu na dan 1. siječnja 2022. godine biti odobreno/aktivno prešutno prekoračenje, isto će se po isteku roka važenja prekoračenja ukinuti, bez mogućnosti daljnje prolongacije, to jest bez mogućnosti automatske obnove na novi rok važenja. (Podatak o isteku roka važenja prešutnog prekoračenja, ukoliko je isto odobreno, dostupan Vam je na redovnom mjesečnom izvodu po tekućem računu).
  U tom slučaju Banka će Vam ponuditi model otplate iskorištenog iznosa ukinutog prešutnog prekoračenja, u 12 mjesečnih obroka, na način predviđen člankom 12., stavak 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju, o čemu će Vas Banka obavijestiti pisanim putem minimalno 30 dana prije datuma prestanka važenja odnosno ukidanja prešutnog prekoračenja.
   
  Izmijenjeni opći uvjeti poslovanja te sažeci i pojašnjenja izmjena istih, dostupni su i na internet stranici Banke www.jtbanka.hr, kao i u poslovnicama Banke.
   
  Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem besplatnog info telefona 0800 8222, e-poštom na 0800@jtbanka.hr ili posjetite Vama najbližu poslovnicu Banke.