0800 8222
Pretraživanje

Garancije

Banka izdaje sve vrste uobičajenih činidbenih i platežnih garancija, kao i pisma namjere, u najkraćim rokovima i uz izuzetno atraktivne naknade.

Ukoliko trebate:
  • Pismo namjere
  • Garanciju za ponudu
  • Garanciju za dobro izvršenje posla
  • Garanciju za garantni rok
  • Carinsku garanciju
  • Garanciju za povrat avansa
  • Garanciju za plaćanje
Tu smo za vas.