Tekući računi i žiro računi

Tekući račun mogu otvoriti sve domaće i strane fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, temeljem redovitih mjesečnih primanja (plaće ili mirovine), prijenosom sredstava putem trajnog naloga sa žiro-računa na tekući račun ili deponiranjem oročene devizne ili kunske štednje.

Vlasnici tekućih računa i njihovi opunomoćenici mogu raspolagati sredstvima u okviru stanja na računu ili dozvoljenog prekoračenja na slijedeće načine:
  • podizanjem gotovine MAESTRO/CIRRUS KARTICOM na bankomatima naše Banke i bankomatima banaka MBNET sustava bez naknade 
    Popis banaka članica MBNET mreže
  • podizanjem gotovine MAESTRO/CIRRUS KARTICOM na bankomatima ostalih banaka u Hrvatskoj i brojnim bankomatima širom svijeta
  • plaćanjem MAESTRO/CIRRUS KARTICOM na EFTPOS terminalima
  • podizanjem gotovine na šalteru Banke
  • internim nalogom za plaćanje trajnim nalogom
  • Internet bankarstvom

Kamatna stopa na sredstva na tekućem računu iznosi 0,10 % godišnje.
Odobreno prekoračenje
Banka odobrava prekoračenje po tekućem računu za klijente s redovitim priljevom sredstava na tekući račun najviše do iznosa 40.000 kn.
 
Visina prekoračenja određuje se prema visini redovitih mjesečnih priljeva (plaća, mirovina) 
  •  za klijente s redovnim mjesečnim priljevom do 8.000,00 kuna odobreno prekoračenje iznosi do 300% prosječnog mjesečnog priljeva sredstava na tekući račun
  •  za klijente s redovitim mjesečnim priljevom iznad 8.000,00 kuna odobreno prekoračenje iznosi do 400% prosječnog mjesečnog priljeva sredstava na tekući račun
Kamatna stopa na dopušteno odobreno prekoračenje po tekućem računu iznosi 9,41% godišnje, fiksna. 
 
Za ostale informacije obratite se u najbližu poslovnicu Banke ili nas kontaktirajte putem našeg Kontakt centra 0800-8222.