Uvođenje eura u RH

EURO KAO SLUŽBENA VALUTA
U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Uvođenje eura i tečaj konverzije

1.1.2023. godine Hrvatska je uvela euro kao novu službenu valutu koja je zamijenila hrvatsku kunu. 
Konverzija kuna u euro provela se po fiksnom tečaju 
                              1 euro = 7,53450 kuna.
 

Dvojno iskazivanje cijena

Dvojno iskazivanje cijena za potrošače (u kunama i u eurima) trajalo je do 31.12.2023. godine. 
  

Zamjena gotovog novca kune u euro

Potrošači su mogli tijekom cijele 2023. godine u Banci promijeniti gotov novac u kunama za gotov novac u eurima, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Od 01.01.2024. godine zamjena gotovog novca je moguća isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci. Hrvatska narodna banka će zamjenu provoditi bez naknade i to za novčanice bez vremenskog ograničenja, a za kovanice do proteka tri godine od dana uvođenja eura.