Štednja

AKCIJSKE KAMATNE STOPE 

 na novougovorenu štednju građana u eurima u periodu od 01.06.2024. do 31.07.2024., minimalni iznos oročenja 1.000,00 EUR:

    •  na rok oročenja 3 mjeseca - fiksna kamatna stopa iznosi 0,75%, godišnje
    •  na rok oročenja 6 mjeseci - fiksna kamatna stopa iznosi 2,00%, godišnje
    •  na rok oročenja 12 mjeseci - fiksna kamatna stopa iznosi 1,50%, godišnje


Više detalja o novim akcijskim kamatnim stopama možete pronaći u Letku o kamatnim stopama.


U našoj Banci povjerenje se uvijek vraća. Stoga, ukoliko ste donijeli odluku da višak svojih financijskih sredstava povjerite nama, na raspolaganju su vam mogućnosti deponiranja sredstava u eurima i deviznih sredstva na štedne uloge po viđenju ili na oročenu štednju na različite rokove oročenja, uz povoljne kamatne stope.

Kamate se ugovaraju na godišnjoj razini, kao fiksne, dok se raspolaganje glavnicom i kamatom depozita ugovara prema preferencijama štediše, na jedan od slijedećih nekoliko načina:
          - isplata glavnice i kamate po isteku roka oročenja,
          - automatsko obnavljanje glavnice i kamate na isti rok,
          - isplata kamate u kraćim vremenskim rokovima (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje).
Štednja u eurima

Štednja po viđenju u eurima

Kamatne stope na štednju po viđenju u eurima (godišnje, promjenjive):
 
Štedni ulozi 0,01%
Žiro-računi građana
0,13%
 

Oročena štednja u eurima

Redovne kamatne stope na oročenu štednju u eurima (godišnje, fiksne):
Rok oročenja
1-3 mjeseca
3-6 mjeseci
6-12 mjeseci
12 mjeseci
EUR
0,02%
0,05%
0,10%
0,30%Minimalan iznos eura koji Banka prima na oročavanje bez određene namjene za sve rokove oročenja iznosi: 500,00 EUR.
Devizna štednja

Devizna štednja po viđenju

Kamatne stope na deviznu štednju po viđenju (godišnje, promjenjive):

Ostale valute
0,01
 

Oročena devizna štednja

Fiksne kamatne stope na deviznu oročenu štednju (godišnje):

Valuta / Iznos
ROK OROČENJA I KAMATNA STOPA

CHF (fiksna)

1 mj. 3 mj.
6 mj.
12 mj.
Svi iznosi
-
-
-
0,05%

 
Ugovaranje štednje
Nenamjenski oročena štednja može se ugovoriti i kao:
  1. Otvorena štednja - štednja s dodatnim uplatama u skladu s mogućnostima štediše na rok oročenja od 12 mjeseci.
  2. Rentna štednja - štednja s mjesečnom, tromjesečnom, polugodišnjom ili godišnjom isplatom kamate - samo na rok oročenja od 12 mjeseci.
Fiksne kamatne stope mogu se ugovoriti sa ročnošću do najviše 12 mjeseci.
 
Osiguranje depozita

Hrvatska agencija za osiguranje depozita osigurava depozite temeljem Zakona o sustavu osiguranju depozita.

Više informacija o osiguranju depozita možete pronaći ovdje odnosno na internet stranici Hrvatske agencije za osiguranje depozita (HAOD).

Informacije o osiguranju depozita također možete pronaći i u brošuri Vodič u svijet osiguranja depozita koju je objavila Hrvatska agencija za osiguranje depozita.
 

Kalkulator depozita
Valuta depozita:
Odredite iznos depozita:
Tip kamate:
Vrsta kamate:
Odaberite rok oročenja:
mjeseci
Kamatna stopa:
%
Datum izračuna: 20.07.2024.
Iznos depozita i valuta: 500,00 EUR
Rok oročenja: 1 mjeseci
Vrsta kamatne stope: Fiksna
Metoda obračuna kamate: Konformna
Kamatna stopa: 0,60%
Iznos kamate po isteku depozita: 455,01 0,01 EUR
Ukupno glavnica i kamata: 500,00 500,00 EUR
Dokumentacija