Uprava i Nadzorni odbor

Uprava J&T banke d.d.

Hrvoje Draksler – predsjednik Uprave 

 
G. Draksler 17.09.2018. postaje predsjednikom Uprave. Na toj poziciji zadužen je za Sektor prodaje (osim Odjela podrške prodaji, razvoja proizvoda i kartičnog poslovanja), Ured Uprave, opće i pravne poslove, Sektor financija, Sektor informatike, Odjel upravljanja rizičnim plasmanima, Službu informacijske sigurnosti.

G. Draksler je u J&T banku došao iz Erste&Steiermärkiche Bank d.d., gdje je proveo niz godina. Prije dolaska u J&T banku obnašao je funkciju direktora Sektora naplate i upravljanja lošim plasmanima.

Na poziciji savjetnika Uprave u J&T banci radi od 01.05.2017. do imenovanja na mjesto člana Uprave Banke u srpnju 2017. godine, koju dužnost je obnašao do 17.09.2018.
 
   
 

Petar Rajković  - član Uprave

Petar Rajković u Banku je došao po završetku visokoškolskog obrazovanja u svibnju 2007. godine. Radio je na mjestu stručnog suradnika za upravljanje rizicima do 2009. godine kada postaje Voditelj Odjela upravljanja kreditnim rizikom. Od siječnja 2016. pa do imenovanja na mjesto člana Uprave bio je direktor Sektora upravljanja rizicima (što je uključivalo funkcije Zamjenika predsjednika Kreditnog odbora i Člana Odbora za upravljanje aktivom i pasivom).

Na poziciji člana Uprave zadužen je za  Sektor upravljanja rizicima, Odjel podrške prodaji, razvoja proizvoda i kartičnog poslovanja, Sektor bankarskih operacija, Službu za usklađenja i sprečavanje pranja novca, Službu ljudskih resursa.

Također je član Odbora za rizike Udruženja banaka pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i član Upravnog odbora Sportskog društva VabaSport.

 
   

 

   
 


Nadzorni odbor J&T banke d.d.

Kovač Igor, predsjednik Nadzornog odbora
Kotek Jan, član
Marijan Marušić, član