Novosti za investitore

 
 • Obavijest o suglasnosti HNB-a na imenovanje g. Željka Filipovića članom Nadzornog odbora na novi mandat 
Dana 6.9.2017. primili smo prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke na imenovanje dosadašnjeg člana Nadzornog odbora g. Željka Filipovića iz dipl. oecc., Vladimira Vidrića 36, Varaždin, OIB: 00201717659, na novi mandat od 4 godine, čime je Odluka Glavne skupštine od 14.6.2017. o re-izboru navedenog člana, stupila na snagu.
 • Obavijest o stjecanju vlastitih dionica
Ovim putem sukladno čl. 430. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je izdavatelj J&T banka d.d., Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin, OIB: 38182927268, dana 25.7.2017. godine stekao 76.861 vlastitih dionica, odnosno 0,25% ukupnog broja dionica s pravom glasa, što ujedno čini i ukupan broj vlastitih dionica koje izdavatelj drži nakon predmetnog stjecanja.

Navedeno stjecanje rezultat je izvršenog otkupa od dijela dioničara koji su zahtijevali otkup sukladno Odluci Glavne skupštine o povlačenju dionica Banke s uvrštenja na uređenom tržištu, donijete 4.4.2017.
 
 • Obavijest o prestanku suglasnosti za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
Ovim putem obavještavamo javnost da je dana 24.07.2017. g. J&T banka d.d. zaprimila Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o prestanku važenja suglasnosti za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju izdano rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/453-06/06-03/68, URBROJ: 326-112-06-5 od 23. studenog 2009. godine.
 
 • Obavijest o suglasnosti HNB-a na produženje mandata predsjedniku Uprave i imenovanje novog člana Uprave
 
Dana 21.7.2017. Banka je primila prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke na imenovanje:
 
- trenutnog predsjednika Uprave g. Ivice Božana na funkciju predsjednika Uprave na novi mandat od 3 (tri) godine, koji počinje s istekom postojećeg mandata, odnosno 12.11.2017. godine;

- g. Hrvoja Drakslera na funkciju člana Uprave na mandat od 2 (dvije) godine, koji počinje teći danom primitka prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke na imenovanje.
 
 • Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini 
​Dana 14.6.2017. održana Glavna skupština J&T banke d.d., objava poziva za koju je izvršena u Narodnim novinama broj 44/2017 od 5.5.2017. godine.
Odluke su u cijelosti donijete u tekstu kako je bilo predloženo u objavi poziva za glavnu skupštinu, izuzev odluke pod točkom 7. dnevnog reda za koju je predan protuprijedlog dioničara J&T banka a.s. koji je glasovanjem i usvojen. Naime, prijedlogom odluke bio je predviđen opoziv člana Nadzornog odbora g. Ive Enekla, koji je dana 11.5.2017. podnio ostavku, pa je protuprijedlogom izbačena predmetna točka s odlučivanja kao bespredmetna.
 
Rezultati glasovanja po pojedinoj točki dnevnog reda nalaze se u priloženom dokumentu.

Rezultati glasovanja Glavne skupštine - 14.06.2017.
 • Obavijest o ostavci člana Nadzornog odbora
Ovim putem obavještavamo javnost da je s današnjim danom član Nadzornog odbora Banke g. Ivo Enenkl dao ostavku na članstvo u Nadzornom odboru zbog poslovnih obaveza.
 
 • Obavijest: Povlačenje dionica Banke s uvrštenja na uređenom tržištu
Obavještavamo javnost da je Trgovački sud u Varaždinu je dana 4.5.2017. donio Rješenje o upisu u sudski registar Odluke Glavne skupština J&T banke d.d. od 4.4.2017. o povlačenju dionica Banke s uvrštenja na uređenom tržištu.
 
 • Obavijest: Sazivanje redovne Glavne skupštine 14.06.2017.
Ovim putem obavještavamo dioničare da je za dan 14.6.2017. godine zakazana Glavna skupština J&T banke d.d.
Poziv s prijedlozima odluka i cjelokupnom pratećom dokumentacijom nalazi se pod „Informacije investitorima/Glavne skupštine/Redovna glavna skupština 14.6.2017.“
 
 • Obavijest sukladno čl. 459.  Zakona o tržištu kapitala – predložena obnova mandata predsjedniku Uprave i imenovanje novog člana Uprave
Obavještavamo javnost da je dana 24.4.2017. Nadzorni odbor Banke donio odluku o imenovanju:
 
- trenutnog predsjednika Uprave g. Ivice Božana na funkciju predsjednika Uprave na novi mandat od 5 (pet) godina, odnosno i na kraći mandat sukladno izdanoj suglasnosti Hrvatske narodne banke na imenovanje, koji počinje teći danom primitka prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke na imenovanje, ali na ranije od isteka postojećeg mandata, odnosno ne ranije od 12.11.2017. godine;
 
- g. Hrvoja Drakslera na funkciju člana Uprave na mandat od 3 (tri) godine, odnosno i na kraći mandat sukladno izdanoj suglasnosti Hrvatske narodne banke na imenovanje, koji počinje teći danom primitka prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke na imenovanje.
 
Odluka je uvjetna odnosno stupa na snagu danom primitka od strane Banke prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke na imenovanje svakog pojedinog kandidata, za što će u narednim danima biti upućeni i odgovarajući zahtjevi HNB-u od strane Nadzornog odbora Banke.
 • Obavijest sukladno čl. 459. Zakona o tržištu kapitala – uvjetno odobrenje HNB-a za stjecanje indirektnog kvalificiranog udjela u J&T banci d.d.
   
  Obavještavamo javnost da je dana 12.4.2017. Hrvatska narodna banka izdala prethodnu suglasnost za zajedničko posredno stjecanje kvalificiranog udjela u J&T banci d.d. (dalje: Banka) koji čini preko 30% temeljnog kapitala Banke, od strane kineskog investitora – društava CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd. i CEFC Shanghai International Group Limited, oba društva sa sjedištem u Narodnoj Republici Kini.
   
  Prethodna suglasnost izdana je pod uvjetom da Češka narodna banka kao konsolidirajući supervizor izda suglasnost za stjecanje 50% udjela u kapitalu J&T banke a.s. Prag, koja je uvjet za stjecanje kvalificiranog udjela u J&T banci d.d.
   
  Naime, kako je već prethodno objavljeno, radi se o indirektnom stjecanju udjela u Banci putem stjecanja kvalificiranog udjela od 50% u J&T FINANCE GROUP SE, koje društvo je 100%-tni vlasnik većinskog dioničara banke – J&T BANKE a.s. Prag, a koji dioničar u J&T banci d.d. ima vlasnički udio od 82,55%.
   
 • ​Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini J&T banke d.d.
Dana 4.4.2017. održana je Glavna skupština J&T banke, objava poziva za koju je izvršena u Narodnim novinama broj 17/2017 od 24.2.2017. godine.
 
Na dnevnom redu skupštine bilo je samo donošenje odluke o povlačenju dionica Banke s uvrštenja na uređenom tržištu, koja odluka je usvojena u tekstu kako je bilo predloženo u objavi poziva za glavnu skupštinu, većinom od 85,6075% zastupljenog temeljnog kapitala.
 
Rezultati glasovanja Glavne skupštine - 04.04.2017.
 
 • Predmet: Sazivanje Glavne skupštine J&T banke d.d.
Ovim putem obavještavamo dioničare da je za dan 4.4.2017. godine zakazana Glavna skupština J&T banke d.d.
Poziv za skupštinu sa prijedlogom odluke, kao i obrazac punomoći i glasačkog listića dostupni su na web stranici Banke www.jtbanka.hr pod „Informacije investitorima - Glavne skupštine.“
 
 • Obavijest sukladno članku 459. Zakona o tržištu kapitala - suglasnost HNB-a na obnovu mandata članu Nadzornog odbora J&T banke d.d.
Nastavno na našu obavijest od 25.11.2016., ovime obavještavamo javnost da smo dana 2.2.2017. primili  prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke na imenovanje dosadašnjeg člana Nadzornog odbora g. Júliusa Strapeka iz Republike Slovačke, Cabanova 10, Bratislava, OIB: 63500842094, na novi mandat od 4 godine s obzirom da navedenom članu dana 27.2.2017. godine ističe postojeći mandat.

Ovime su ispunjeni svi uvjeti za stupanje na snagu odluke o imenovanju s danom 27.2.2017. godine.
 
 • Predmet: Obavijest o odlukama Glavne skupštine J&T banke
Ovim putem obavještavamo javnost da je dana 24.1.2017. održana Glavna skupština J&T banke, objava poziva za koju je izvršena u Narodnim novinama broj 110/2016 od 30.11.2016. godine.
Odluke su u cijelosti donijete u tekstu kako je bilo predloženo u objavi poziva za Glavnu skupštinu.
 
Rezultati glasovanja Glavne skupštine - 24.01.2017.
 • Obavijest sukladno čl. 459.  Zakona o tržištu kapitala – promjena tvrtke Banke
   
   
  Obavještavamo javnost da je s 02.01.2017.g. u sudski registar upisana promjena tvrtke Banke, sukladno odluci Glavne skupštine Banke od 29.08.2016., tako da se naziv Vaba d.d. banka Varaždin promijenio u J&T banka d.d.
   
  Ujedno je predmetnim rješenjem u sudski registar upisana i promjena predsjednika Nadzornog odbora odnosno upis g. Igora Kováča kao novog predsjednika tog tijela.
           U privitku se nalazi kopija rješenja Trgovačkog suda u Varaždinu.

             Rješenje Trgovačkog suda
 
 • Obavijest sukladno čl. 459. Zakona o tržištu kapitala – predan zahtjev HNB-u za stjecanje indirektnog kvalificiranog udjela u Banci
   
  Obavještavamo javnost da je dana 06.12.2016. Hrvatskoj narodnoj banci predan zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje indirektnog kvalificiranog udjela u Vaba d.d. banci Varaždin od strane kineskog investitora – društava CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd. i CEFC Shanghai International Group Limited, oba društva sa sjedištem u Narodnoj Republici Kini.
   
  Radi se o indirektnom stjecanju udjela u Banci putem stjecanja kvalificiranog udjela od 50% u J&T FINANCE GROUP SE, koje društvo je 100%-tni vlasnik većinskog dioničara Banke - J&T BANKE a.s., a koji u Vaba d.d. banci Varaždin ima vlasnički udio od 82,55%.
   
 • Predmet:     Sazivanje Glavne skupštine Vaba d.d. banke Varaždin
   
  Obavještavamo javnost da je za dan 24.1.2017. godine zakazana Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin, a poziv sa prijedlozima odluka šaljemo u privitku.
   
  U smislu čl. 433. Zakona o tržištu kapitala posebno napominjemo da je na dnevnom redu skupštine i prijedlog izmjena Statuta Vaba d.d. banke Varaždin, čiji je tekst sastavni dio poziva.
Poziv na Glavnu skupštinu
 • Obavijest sukladno čl. 459.  Zakona o tržištu kapitala – obnova mandata članu Nadzornog odbora
   
   
  Obavještavamo javnost da je dana 24.11.2016. većinski dioničar Banke sa vlasničkim udjelom od 82,55% u temeljnom kapitalu Banke - J&T banka a.s. sa sjedištem u Češkoj Republici, Prag, Pobřežní 14, OIB: 02314285742, temeljem ovlaštenja iz članka 38. stavak 2. Statuta Banke te članka 256. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima donio Odluku o imenovanju dosadašnjeg člana Nadzornog odbora g. Júliusa Strapeka iz Republike Slovačke, Cabanova 10, Bratislava, OIB: 63500842094, na novi mandat od 4 godine s obzirom da navedenom članu dana 27.2.2017. godine ističe postojeći mandat.
   
  Odluka je uvjetna odnosno stupa na snagu na dan kad se kumulativno ispune sljedeći uvjeti (ali ne ranije od 27.2.2017. godine):
   
  - donošenje od strane Glavne skupštine Banke odluke o utvrđenju navedenog kandidata primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora u smislu čl. 45. Zakona o kreditnim institucijama, Odluke HNB-a procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora te nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji te Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke
   
  - primitak od strane Banke prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke na imenovanje.
   
  Danas je od strane Banke upućen HNB-u i zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti na imenovanje, a o sazivanju Glavne skupštine ćemo naknadno izvijestiti javnost.
 • Dana 29.8.2016. održana Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin, objava poziva za koju je izvršena u Narodnim novinama broj 65/2016 od 15.7.2016. godine.
   
  Odluke su u cijelosti donijete u tekstu kako je bilo predloženo u objavi poziva za Glavnu skupštinu.
 
 • Ovim putem sukladno čl. 429. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je s danom 4.8.2016. u informacijskom sustavu SKDD-a proveden upis povećanja temeljnog kapitala Banke temeljem Uprave Banke o povećanju temeljnog kapitala Banke (odobreni kapital) od 17.6.2016. godine, te suglasnosti Nadzornog odbora na tu odluku od 17.6.2016. g.
   
  Temeljni kapital povećan je sa iznosa od 231.085.400,00 kuna za iznos od 76.000.000,00 kuna na iznos od 307.085.400,00 kuna a podijeljen je na 30.708.540 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, i to 1.787.111 redovnih dionica oznake BPBA-R-A i 28.921.429 redovnih dionica oznake BPBA-R-B.  590 dionica predstavljaju vlastite dionice iz kojih prava miruju, tako da je novi ukupni broj dionica s pravom glasa 28.920.839.
 
 • Vezano uz prethodnu objavu od 14.7.2016., kojom smo obavijestili javnost o imenovanju novog člana Uprave Vaba d.d. banke Varaždin - g. Petra Rajkovića iz Varaždina, Hercegovačka 29, datum rođenja: 30.05.1983., OIB: 32351302776, ovime ispravljamo predmetnu objavu navodeći kako je trajanje mandata 18 mjeseci umjesto 2 godine
 
 • Obavijest sukladno čl. 459.  Zakona o tržištu kapitala – promjene u Upravi
   
  Obavještavamo javnost da je s danom 13.7.2016., a temeljem izdane suglasnosti Hrvatske narodne banke, imenovan novi član Uprave Vaba d.d. banke Varaždin - g. Petar Rajković iz Varaždina, Hercegovačka 29, datum rođenja: 30.05.1983., OIB: 32351302776, na mandat od 2 godine. 
 
 • ​​Ovim putem obavještavamo dioničare da je za dan 29.08.2016. godine zakazana izvanredna Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin. Poziv za skupštinu sa prijedlozima svih odluka, kao i dokumentacija o kojoj se glasuje dostupna je web stranici Banke pod „Informacije investitorima/Glavna skupština 29.8.2016.“
   
  U smislu čl. 433. Zakona o tržištu kapitala posebno napominjemo da je na dnevnom redu skupštine i prijedlog izmjena Statuta Vaba d.d. banke Varaždin, čiji je tekst sastavni dio poziva.
 
 • Obavijest sukladno čl. 459.  Zakona o tržištu kapitala – uplata „odobrenog“ kapitala
   
  Obavještavamo javnost da je većinski dioničar Banke – J&T Banka a.s. iz Praga, dana 27.6.2016. na ime povećanja temeljnog kapitala Banke izvršio uplatu iznosa od 76.000.000,00 kuna, odnosno 10,00 kuna po dionici za ukupno 7.600.000 novih redovnih dionica, sukladno Odluci Uprave Banke o povećanju temeljnog kapitala Banke (odobreni kapital) od 17.6.2016. godine, te suglasnosti Nadzornog odbora na tu odluku od 17.6.2016. g.
   
  Nakon što se provede povećanje temeljnog kapitala u sudskom registru, ukupni temeljni kapital iznositi će 307.085.400,00 kuna, a J&T banka a.s. imati će vlasnički udio od 82,55%.“
   
 • Ovim putem obavještavamo dioničare da je za dan 1.06.2016. godine zakazana redovna Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin. Poziv za skupštinu sa prijedlozima svih odluka, kao i dokumentacija o kojoj se glasuje dostupna je web stranici Banke pod „Informacije investitorima/Glavna skupština 1.6.2016.
   
  U smislu čl. 433. Zakona o tržištu kapitala posebno napominjemo da je na dnevnom redu skupštine i prijedlog izmjena Statuta Vaba d.d. banke Varaždin, čiji je tekst sastavni dio poziva.
   
 • Ovim putem sukladno čl. 428. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da smo dana 8.10.2015. godine od strane društva J&T BANKA a.s. iz Republike Češke, Prag, Pobřežní 14, a sukladno čl. 413. Zakona o tržištu kapitala, zaprimili Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava odnosno o prelasku praga preko 75% glasačkih prava u Vaba d.d. banci Varaždin, kao izdavatelju dionica.
   
  Predmetno društvo je temeljem Odluke Uprave Banke o povećanju temeljnog kapitala Banke (odobreni kapital) od 26.8.2015. godine, te suglasnosti Nadzornog odbora na tu odluku od 7.9.2015. g. steklo ukupno 6.500.000 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa, čime je steklo 76,81% glasačkih prava u izdavatelju. Potpuni tekst obavijesti nalazi se u privitku.
   
  Ovim putem ujedno sukladno čl. 429. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je s danom 6.10.2015. u informacijskom sustavu SKDD-a proveden upis povećanja temeljnog kapitala Banke temeljem gore navedenih Odluka Uprave i Nadzornog odbora.
   
  Temeljni kapital povećan je sa iznosa od 166.085.400,00 kuna za iznos od 65.000.000,00 kuna na iznos od 231.085.400,00 kuna, a podijeljen je na 23.108.540 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, i to 1.787.111 redovnih dionica oznake BPBA-R-A i 21.321.429 redovnih dionica oznake BPBA-R-B.  590 dionica predstavljaju vlastite dionice iz kojih prava miruju, tako da je novi ukupni broj dionica s pravom glasa 23.107.950.
 
 • Obavještavamo javnost da je većinski dioničar Banke – J&T Banka a.s. iz Praga, dana 14.9.2015. na ime povećanja temeljnog kapitala Banke izvršio uplatu iznosa od 65.000.000,00 kuna, odnosno 10,00 kuna po dionici za ukupno 6.500.000 novih redovnih dionica, sukladno Odluci Uprave Banke o povećanju temeljnog kapitala Banke (odobreni kapital) od 26.8.2015. godine, te suglasnosti Nadzornog odbora na tu odluku od 7.9.2015. g. Nakon što se provede povećanje temeljnog kapitala u sudskom registru, ukupni temeljni kapital iznositi će 231.085.400,00 kuna, a J&T banka a.s. imati će vlasnički udio od 76,81%
 
 • Ovim putem obavještavamo dioničare da je za dan 11.06.2015. godine zakazana redovna Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin. Poziv za skupštinu sa prijedlozima svih odluka, kao i dokumentacija o kojoj se glasuje dostupna je web stranici Banke pod „Informacije investitorima/Glavna skupština 11.6.2015. U smislu čl. 433. Zakona o tržištu kapitala posebno napominjemo da je na dnevnom redu skupštine i prijedlog izmjena Statuta Vaba d.d. banke Varaždin, čiji je tekst sastavni dio poziva.
 
 • Obavještavamo javnost da je dioničar Banke - društvo Validus d.d. u stečaju povukao tužbu protiv Banke, podnijetu radi pobijanja odluka Glavne skupštine Banke održane 12.05.2014.g.
 
 • Ovim putem sukladno čl. 429. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je s danom 16.2.2015. u informacijskom sustavu SKDD-a proveden upis povećanja temeljnog kapitala Banke temeljem Odluke Uprave Banke o povećanju temeljnog kapitala Banke (odobreni kapital) od 17.12.2014. godine, te suglasnosti Nadzornog odbora na tu odluku od 18.12.2014. g.
   
  Temeljni kapital povećan je sa iznosa od 128.585.400,00 kuna za iznos od 37.500.000,00 kuna na iznos od 166.085.400,00 kuna, a podijeljen je na 16.608.540 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, i to 1.787.111 redovnih dionica oznake BPBA-R-A i 14.821.429 redovnih dionica oznake BPBA-R-B.  590 dionica predstavljaju vlastite dionice iz kojih prava miruju, tako da je novi ukupni broj dionica s pravom glasa 16.607.950.
 
 • Obavještavamo javnost da je većinski dioničar Banke – J&T Banka a.s. iz Praga, dana 28.1.2015. na ime povećanja temeljnog kapitala Banke izvršio uplatu iznosa od 37.500.000,00 kuna, odnosno 10,00 kuna po dionici za ukupno 3.750.000 novih redovnih dionica, sukladno Odluci Uprave Banke o povećanju temeljnog kapitala Banke (odobreni kapital) od 17.12.2014. godine, te suglasnosti Nadzornog odbora na tu odluku od 18.12.2014. g.
   
  Nakon što se provede povećanje temeljnog kapitala u sudskom registru, ukupni temeljni kapital iznositi će 166.085.400,00 kuna, a J&T banka a.s. imati će vlasnički udio od 67,74%.
 
 • Ovim putem sukladno čl. 459. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je s danom 12.11.2014., a temeljem izdane prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke, imenovan novi predsjednik Uprave Vaba d.d. banke Varaždin - g. Ivica Božan iz Omiša, Fra S. Vrlića 8, OIB: 46995139411, datum rođenja: 11.12.1971., na mandat od 3 godine.
   
  Ovime su ujedno prestale funkcije dosadašnjem predsjedniku Uprave g. Stanku Kežmanu te članici Uprave gđi. Nataliji Jambrečić koji su, temeljem prethodno postignutog sporazuma sa Nadzornim odborom Banke, dali ostavke na svoje funkcije.
 
 • Ovim putem sukladno čl. 459. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je Banka primila najavljenu tužbu dioničara Banke – društva Validus d.d. u stečaju, podnijetu radi pobijanja odluka glavne skupštine Banke održane 12.5.2014.g. i to odluke o smanjenju temeljnog kapitala, odluke o povećanju temeljnog kapitala, odluku o izmjenama Statuta Banke i odluku o odobravanju stjecanja dionica Banke bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.
   
  Uprava Banke i njene stručne službe ocjenjuju ovu tužbu u potpunosti neutemeljenom te očekuju uspjeh Banke u ovom sporu. 
  Prvo ročište u ovom postupku zakazano je za 4.11.2014.  
 
 • Obavještavamo javnost da je većinski vlasnik Banke – J&T Banka a.s., dana 29.7.2014. izvršio uplatu iznosa od 3.000.000.00 EUR na ime subordiniranog depozita koji se uključuje u dopunski kapital Banke sukladno čl. 63. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) Br. 648/2012. Predmetni depozit položen je na rok od 10 godina.
   
 
 • Obavještavamo javnost da je Nadzorni odbor Banke, temeljem izdane prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke, s danom 15.7.2014. imenovao gđu. Monika Céreovu iz Republike Slovačke, Zadunajská cesta 3434/8, Bratislava – Petržalka, datum rođenja: 29.09.1969., OIB: 32258355169, na funkciju člana Uprave – zamjenika predsjednika Uprave Vaba d.d. banke Varaždin na rok od 2 godine.
 
 • Obavijest sukladno čl. 428. i 429. Zakona o tržištu kapitala
   
  Ovim putem sukladno čl. 428. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da smo dana 8.7.2014. godine od strane društva J&T BANKA a.s. iz Republike Češke, Prag, Pobřežní 14, zaprimili Obavijest o prelasku praga preko 50% glasačkih prava u Vaba d.d. banci Varaždin, kao izdavatelju dionica.
   
  Predmetno društvo je temeljem Odluke glavne skupštine Vaba d.d. banke Varaždin od 12.5.2014. o povećanju temeljnog kapitala ulogom u novcu, steklo ukupno 7.500.000 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa, s pravom glasa, čime je steklo 58,33% glasačkih prava u izdavatelju. Broj dionica kojim se prelazi prag od 50% iznosi 1.071.067 dionica, odnosno 8,33%, a datum prelaska praga je 26.6.2014. g. Potpuni tekst obavijesti nalazi se u privitku.
   
  Ujedno, sukladno čl. 429. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je s danom 10.7.2014. u informacijskom sustavu SKDD-a proveden upis povećanja temeljnog kapitala temeljem gore navedene skupštinske odluke, sa iznosa od 53.585.400,00 kn za iznos od 75.000.000,00 kn, nakon čega temeljni kapital Banke iznosi 128.585.400,00 kuna, a podijeljen je na 12.858.540 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, od čega 590 dionica predstavljaju vlastite dionice iz kojih prava miruju, tako da je novi ukupni broj dionica s pravom glasa 12.857.950.

   
 • Obavijest o odlukama Glavne skupštine
   
  Ovim putem obavještavamo Naslov da je dana 16.6.2014. održana redovna Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin, objava poziva za koju je izvršena u Narodnim novinama
  broj 53/2014 od 29.04.2014. godine.
   
  Odluke su u cijelosti donijete u tekstu kako je bilo predloženo u objavi poziva za glavnu skupštinu, izuzev točke 9. dnevnog reda – izmjena Statuta Banke, koja nije usvojena.

  Rezultati glasovanja
 
 • Ovim putem obavještavamo Naslov da redovna Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin,  zakazana za današnji datum, nije održana zbog nedostatka kvoruma propisanog Statutom Banke.
   
  Nova Glavna skupština s istim dnevnim redom biti će održana 16.6.2014. godine, o čemu ćemo uredno izvijestiti javnost.
   
 
 • Ovim putem obavještavamo Naslov da je dana 12.5.2014. održana redovna Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin, objava poziva za koju je izvršena u Narodnim novinama broj 42/2014 od 2.4.2014. godine.
   
  Odluke su u cijelosti donijete u tekstu kako je bilo predloženo u objavi poziva za glavnu skupštinu, s time da je dioničar Validus d.d. u stečaju, koji je glasovao protiv svih predloženih odluka, ujedno najavio pobijanje odluka pod točkama 2, 3., 4 i 5. dnevnog reda.
   
  Rezultati glasovanja
   
 
 • Ovim putem obavještavamo dioničare da je za dan 13.06.2014. godine zakazana redovna Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin. Poziv za skupštinu sa prijedlozima svih odluka, kao i dokumentacija o kojoj se glasuje dostupna je na web stranici Banke pod „Glavne skupštine“.
   
  U smislu čl. 433. Zakona o tržištu kapitala posebno napominjemo da je na dnevnom redu skupštine i prijedlog izmjena Statuta Vaba d.d. banke Varaždin, čiji je tekst sastavni dio poziva.
 
 • Ovim putem obavještavamo dioničare da je za dan 12.05.2014. godine zakazana Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin. Poziv za skupštinu sa prijedlozima svih odluka, kao i dokumentacija o kojoj se glasuje dostupna je web stranici Banke pod „Glavne skupštine“.
   
  U smislu čl. 433. Zakona o tržištu kapitala posebno napominjemo da je na dnevnom redu skupštine i prijedlog izmjena Statuta Vaba d.d. banke Varaždin, čiji je tekst sastavni dio poziva.
 
 • Nastavno na javnu objavu od 17.3. o primljenoj ponudi za dokapitalizaciju Banke, ovime sukladno čl. 459. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je Uprava Banke dana 21.3.2014.g. sa potencijalnim investitorom -  J&T bankom a.s. (dalje: Investitor) potpisala Sporazum o razumijevanju kojim su detaljno utvrđene obveze obiju ugovornih strana te uvjeti koji moraju biti ispunjeni za provedbu povećanja temeljnog kapitala Banke od strane Investitora u iznosu od 75 milijuna kuna, po cijeni od 10 kn po dionici.
   
  Temeljem potpisanog Memoranduma o razumijevanju, Uprava i Nadzorni odbor Banke u narednom će razdoblju pokrenuti aktivnosti na  izvršenju obveza iz Sporazuma, među kojima je i sazivanje glavne skupštine sa ugovorenim dnevnim redom, a koje se očekuje unutar roka od 10 dana od dana potpisivanja Memoranduma.
   
  O svim daljnjim značajnijim koracima ćemo redovito obavještavati javnost.
   
 
 • Ovim putem sukladno čl. 459. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je potencijalni investitor u Banku, J&T banka a.s. iz Republike Češke uputila Upravi Vaba d.d. banke Varaždin  ponudu za dokapitalizaciju Banke u iznosu od 75 milijuna kuna, po cijeni od 10 kn po dionici.
   
  O svim daljnjim značajnijim koracima ćemo redovito obavještavati javnost.
   
 
 • Ovim putem sukladno čl. 459. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je dana 28. veljače 2014. godine održana sjednica Povjereničkog odbora Alternative Private Equity FGS-a – većinskog dioničara Banke (dalje: Fond), na kojoj su predmet odlučivanja bile i dvije ponude investitora J&T banke a.s., upućene Fondu povodom objavljenog javnog poziva na podnošenje ponuda:< >ponuda za otkup dionica Alternative upravljanja d.o.o. i naknadnu dokapitalizaciju Bankeponuda za dokapitalizaciju Banke bez otkupa postojećih dionica Alternative upravljanja d.o.o.Ovim putem sukladno čl. 459. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je postupak povodom javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju 3.571.429 dionica izdavatelja Vaba d.d. banka Varaždin i dokapitalizaciju Banke, koji je objavio većinski dioničar Banke - društvo ALTERNATIVE UPRAVLJANJE d.o.o., još uvijek u tijeku.
   
  U nastavku citiramo obavijest koju smo dana 5.2.2014. primili od društva ALTERNATIVE UPRAVLJANJE d.o.o.:
   
  „Ovim putem želimo Vas obavijestiti o ponudama pristiglim na natječaj za kupnju cjelokupnog paketa dionica Vaba d.d. banke u vlasništvu Alternative Upravljanja d.o.o. te za dokapitalizaciju banke. Natječaj smatramo uspješnim budući da su u užem krugu za odabir ponude dvije financijske institucije, s kojima finaliziramo pregovore u cilju postizanja što boljih uvjeta za daljnji razvoj Vaba d.d. banke. Zbog navedenog produžili smo rok za odabir ponuditelja za kupnju dionica Vaba d.d. banke i provedbu dokapitalizacije.“
   
  O daljnjem tijeku postupka ćemo redovito izvještavati javnost.
   
   
 
 • "Obavještavamo javnost da je dana 23.01.2014.g. Tomislav Marinac, član Nadzornog odbora Vaba d.d. banke Varaždin, dao ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora Vaba d.d. banke Varaždin.
   
  Kao razlog, g. Marinac naveo je svoje imenovanje na mjesto člana Uprave društva za upravljanje."
   
 
 • "Ovim putem sukladno čl. 428. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da smo dana 4.12.2013. od strane društva ATJ Invest s.r.o., Haburska 49/A, Bratislava, Republika Slovačka, zastupano po direktoru g. Stefan Stanku, zaprimili Obavijest o prelasku praga od 5% glasačkih prava u Vaba d.d. banci Varaždin, kao izdavatelju dionica.
   
  Do prelaska praga došlo je uslijed stjecanja 283.944 dionice izdavatelja koje čine 5,3% ukupnih glasačkih prava, a transakcija je izvršena na Zagrebačkoj burzi dana 27.11.2013. godine."
   
 
 • "Ovim putem sukladno čl. 428. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da smo dana 28.11.2013. od strane društva BALKAN FINANCIAL SECTOR EQUITY FUND CV Netherlands, zastupano po direktoru g. Clive Moody, zaprimili Obavijest o padu ispod praga od 5% glasačkih prava u Vaba d.d. banci Varaždin, kao izdavatelju dionica.
   
  Do pada je došlo uslijed otpuštanja 283.944 dionice izdavatelja koje čine 5,3% ukupnih glasačkih prava, a transakcija je izvršena na Zagrebačkoj burzi dana 27.11.2013. godine. Nakon navedene transakcije društvo BALKAN FINANCIAL SECTOR EQUITY FUND CV Netherlands nije više imatelj niti jedne dionice izdavatelja."
   
 
 • ”Ovim putem sukladno čl. 459. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da će većinski dioničar Banke - društvo ALTERNATIVE UPRAVLJANJE d.o.o., objaviti javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju 3.571.429 dionica izdavatelja Vaba d.d. banka Varaždin, koje čine 66,6% ukupnog temeljnog kapitala Banke.
   
  Poziv za podnošenje ponuda biti će objavljen dana 19.11.2013. u Večernjem listu te će biti dostupan na Internet stranicama www.vababanka.hr u rubrici „Novosti"  i www.alternative-pe.hr.”
   
 
 • Dana 30.09.2013. godine održana je Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin, objava poziva za koju je izvršena u Narodnim novinama broj 105/2013 od 21.08.2013.
   
  Odluke su u cijelosti donijete u tekstu kako je bilo predloženo u objavi poziva za Glavnu skupštinu, izuzev odluke pod točkom 3. dnevnog reda.
   
  Naime, za točku 3. dnevnog reda iznijet je protuprijedlog dioničara Alternative upravljanje d.o.o., i to na način da se u predloženom tekstu Politike u točci 7.3  briše
  rečenica koja glasi:
                  - negativno mišljenje vanjskog revizora na utvrđena godišnja financijska izvješća Banke.
  Izneseni protuprijedlog usvojen je većinom danih glasova.
   
 
 • „Ovim putem obavještavamo dioničare da je za dan 30.09.2013. godine zakazana izvanredna Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin. Poziv za skupštinu sa prijedlozima svih odluka, kao i dokumentacija o kojoj se glasuje dostupna je web stranici Banke pod „Informacije investitorima/Izvanredna glavna skupština 30.09.2013".
   
 
 • Dana 29.07.2013. g. Mario Baburić dao je ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora te Revizorskog odbora Banke.
   
 
 • „Dana 10.6.2013. objavili smo obavijest o odlukama Glavne skupštine Vaba d.d banke Varaždin, koja je održana istog dana, pri čemu smo, između ostalog, izvijestili i o odluci o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora, koja je donijeta temeljem iznijetog protuprijedloga dioničara.
   
  Predmetnom odlukom opozvan je član Nadzornog odbora g. Mario Baburić, te su na mandat od 4 godine izabrani članovi Nadzornog odbora g. Vladimir Košćec i g. Martin Pardupa.
   
  S obzirom da je Banka naknadno utvrdila da je počinjena proceduralna pogreška u izjavljivanju protuprijedloga, ovime obavještavamo javnost da je predmetna odluka bez učinka, te će predmet biti ponovno stavljen na odlučivanje Glavnoj skupštini koja će biti održana najkasnije do 30.9.2013. g.“
   
 
 • ”Ovim putem sukladno čl. 429. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je s danom 26.6.2013. u informacijskom sustavu SKDD-a proveden upis povećanja temeljnog kapitala Vaba d.d. banke Varaždin, nakon čega temeljni kapital Banke iznosi 75.019.560,00 kuna, a podijeljen je na 3.571.429 redovnih dionica oznake BPBA-R-B, bez nominalnog iznosa i 1.787.111 redovnih dionica oznake BPBA-R-A, bez nominalnog iznosa.
   
  Kako 590 dionica oznake BPBA-R-A predstavljaju vlastite dionice iz kojih prava miruju, novi ukupni broj dionica s pravom glasa iznosi 5.357.950.“
 
 • "Dana 10.06.2013. održana je redovna Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin, objava poziva za koju je izvršena u Narodnim novinama broj 52/2013 od 03.05.2013. godine.
   
  Odluke su u cijelosti donijete u tekstu kako je bilo predloženo u objavi poziva za glavnu skupštinu, izuzev odluka pod točkama 7. i 11. dnevnog reda.
   
  Naime, za točku 7. dnevnog reda iznijet je protuprijedlog dioničara Alternative upravljanje d.o.o. u pogledu prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora, koji je i usvojen većinom danih glasova, a temeljem kojeg je donijeta odluka o opozivu člana Nadzornog odbora g. Maria Baburića, te su izabrani sljedeći članovi Nadzornog odbora (na mandat od 4 godine):
   
  - g. Vladimir Košćec, prof. germanistike, Tome Masaryka 7, Varaždin, OIB: 4702439617,
  - g. Martin Pardupa, dipl. oecc., Hrnčiarska 2526/6, 92601 Sered, Slovačka, OIB: 52672002727.
   
  Što se tiče točke 11. dnevnog reda, iznijet je protuprijedlog dioničara Alternative upravljanje d.o.o. u pogledu visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora, koji je i jednoglasno usvojen prilikom glasovanja, a temeljem kojeg je donijeta odluka o smanjenju te naknade na iznos od 1.500,00 kn mjesečno za članove, a 2.500,00 kuna za predsjednika Nadzornog odbora, dok će se razlika do inicijalno predloženog iznosa isplatiti u slučaju ostvarenja dobiti u 2013. godini."
 • Rezultati glasovanja na Glavnoj skupštini društva Vaba d.d. banka Varaždin na dan 10.06.2013.
 
 • „Ovim putem obavještavamo dioničare da je za dan 10.6.2013. godine zakazana redovna Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin. Poziv za skupštinu sa prijedlozima svih odluka, kao i dokumentacija o kojoj se glasuje dostupna je web stranici Banke pod „Glavne skupštine“.
 
 • ”Sukladno čl. 428. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da smo dana 18.3.2013. od strane društva Alternative upravljanje d.o.o. Zagreb, Republike Austrije 1, zastupano po predsjedniku Uprave g. Tomislavu Marincu i članu Uprave g. Zoranu Zemliću, zaprimili Obavijest o prelasku praga preko 50% glasačkih prava u Vaba d.d. banci Varaždin, kao izdavatelju dionica.
   
  Predmetno društvo je temeljem Odluke glavne skupštine Vaba d.d. banke Varaždin od 31.1.2013. o povećanju temeljnog kapitala ulogom u novcu, stekao ukupno 3.571.429 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa, čime je steklo 66,92% glasačkih prava u izdavatelju. Broj dionica kojim se prelazi prag od 50% iznosi 903.395 dionica, odnosno 16,92%. Datum prelaska praga je 8.3.2013. g.
   
  Ujedno, sukladno čl. 429. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je s danom 8.3.2013. u informacijskom sustavu SKDD-a proveden upis povećanja temeljnog kapitala, nakon čega temeljni kapital Banke iznosi 74.713.198,00 kuna, a podijeljen je na  5.336.657 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, od čega 590 dionica predstavljaju vlastite dionice iz kojih prava miruju, tako da je novi ukupni broj dionica s pravom glasa 5.336.067.“
   
 
 • "Dana 31.01.2013. održana je izvanredna Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin, objava poziva za koju je izvršena u Narodnim novinama broj 144/2012 od 21.12.2012.
  Odluke su u cijelosti donijete u tekstu kako je bilo predloženo u objavi poziva za glavnu skupštinu, izuzev odluke pod točkom 6. dnevnog reda.
  Naime, za točku 6. dnevnog reda iznijet je protuprijedlog dioničara u pogledu prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora, koji je i usvojen prilikom glasovanja, a kojim su izabrani sljedeći novi članovi Nadzornog odbora (na mandat od 4 godine):
   
       a) Julius Strapek, Cabanova 10, Bratislava, Slovačka, dipl. oecc.
       b) Tomislav Marinac, Jadranska 16, 10000 Zagreb, OIB: 75938579097. dipl. oecc.
       c) Zoran Zemlić, Lipanjska 3, 10000 Zagreb, OIB: 22180311823, dipl. oecc.
       d) Irena Adžić-Jagodić, Zagreb, Marina Držića 78, OIB: 16763683478, dipl. oecc.
   
  Ujedno je dana 31.01.2013. dioničar Vaba d.d. banke Varaždin – društvo Validus d.d. u stečaju, temeljem statutarne ovlasti, opozvao članove Nadzornog odbora gđu. Ivanu Jagačić i g. Marinka Benića te članom Nadzornog odbora Banke imenovao g. Maria Baburića iz Karlovca, J. Račića 53, OIB: 72574970098.
  Nakon izvršenih izmjena, Nadzorni odbor Vaba d.d. banke Varaždin broji ukupno 7 članova, koje, pored gore nabrojena 5 nova člana, čine i dosadašnja 2 člana: g. Vladimir Košćec te g. Tomas Hlavač."
 
 • "Ovim putem sukladno čl. 459. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je Povjerenički odbor društva ALTERNATIVE  PRIVATE  EQUITY d.o.o., koje upravlja sa Alternative Private Equity FGS – otvorenim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom, nakon prethodne odluke, dana 28.11.2012. g. donio i  konačnu odluku o odobrenju ulaganja u Banku. Kao što je naznačeno u prethodnoj objavi, radi se dokapitalizaciji Banke u iznosu od 50 milijuna kuna, po cijeni od 14 kn po dionici, čime bi gore navedeni investitor stekao 66,92% u temeljnom kapitalu Banke.
  Planira se sazivanje glavne skupštine Banke u najkraćem roku, a u cilju donošenja svih potrebnih odluka za realizaciju transakcije.
  O svim daljnjim značajnijim koracima ćemo redovito obavještavati javnost."
 
 • "Dana 21.11.2012. Nadzorni odbor Banke je, temeljem primljene prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke, donio odluku o produženju mandata dosadašnjoj članici Uprave, gđi. Nataliji Jambrečić, na naredne tri godine, počevši od 25.11.2012. godine."
 
 • ”Ovim putem sukladno čl. 459. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je potencijalni investitor u Banku, društvo ALTERNATIVE  PRIVATE  EQUITY d.o.o., koje upravlja sa Alternative Private Equity FGS – otvorenim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom, nakon obavljenog procesa dubinskog snimanja poslovanja Banke, dao indikativnu ponudu za dokapitalizaciju Banke u iznosu od 50 milijuna kuna, po cijeni od 14 kn po dionici, čime bi investitor stekao 66,92% u temeljnom kapitalu Banke.
  Povjerenički odbor investitora donio je dana 22.10.2012. prethodnu odluku o odobrenju transakcije, s time da se konačna odluka očekuje tijekom narednih 30 dana, nakon čega će biti sazvana glavna skupština Banke u cilju donošenja potrebnih odluka.
  Nakon provedene dokapitalizacije, koja čini prvu fazu transakcije, te nakon osiguranja svih potrebnih zakonskih i drugih preduvjeta, Investitor planira provesti i drugu fazu tj. integraciju Vaba banke i Centar banke d.d., kao dio projekta konsolidacije malih banaka u Republici Hrvatskoj.
  O svim daljnjim značajnijim koracima ćemo redovito obavještavati javnost.”
   
 • "Ovim putem sukladno čl. 459. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnost da je dana 16.11.2011.g. Balz Merkli iz osobnih razloga dao ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora Banke."
 
 
 • "Varaždin, 03.01.2012. - Nadzorni odbor Vaba d.d banke Varaždin, 01. prosinca 2011. godine donio je odluku o imenovanju Stanka Kežmana kandidatom za funkciju predsjednika Uprave Banke na period od 3 godine. Preuzimanje dužnosti predsjednika Uprave Banke podložno je dobivanju suglasnosti od strane Hrvatske Narodne Banke te je stoga  Nadzorni odbor Vaba banke, 29.12.2011. godine, uputio Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje takve suglasnosti.Stanko Kežman iz Varaždina, svoje dvadesetogodišnje radno iskustvo stekao je radeći na odgovornim menadžerskim pozicijama u gospodarstvu i bankarstvu.  Diplomirao je na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu gdje je stekao zvanje diplomiranog ekonomista. Svoju poslovnu karijeru započeo je kao pripravnik u Varaždinskoj banci 1984. godine. Tri godine kasnije, dolazi na mjesto rukovoditelja Distributivnog centra Levis u Novom Marofu. Ukupno 12 godina radnog vijeka provodi na rukovodećim funkcijama u tvrtkama u sklopu Varteksa d.d., pa je tako obnašao funkcije zamjenika direktora Levisa d.o.o., direktora Varteks-Varteks trgovine d.o.o, Varteks-Vartimpexa  d.o.o., a bio je i zamjenik generalnog direktora Varteksa d.d. u periodu od 1996. do 1999. godine. Nakon toga ponovno se vraća bankarstvu i svoju karijeru nastavlja kao direktor Podružnice u Privrednoj banci Zagreb. Ubrzo prelazi u Raiffeisenbank Austria d.d., gdje je devet godina bio zamjenik direktora Podružnice. 2009. godine postaje direktor Direkcije poslova prodaje u Raiffeisen Factoring d.o.o.Uz navedene funkcije u gospodarstvu, Stanko Kežman bio je predsjednik Saveza športova Varaždinske županije ( 1996.-1997.), član Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora ( 1996.-1997.), Predsjednik Zajednice športskih udruga Grada Varaždina ( 2001.-2005.), član Rotary kluba Varaždin (2004.-2009.).  Kao istaknuti djelatnik i promicatelj sporta u gradu Varaždinu i Županiji, dobitnik je Zlatne plakete Zajednice športskih udruga Grada Varaždina 2000. godine."  
 
 •  “Obavještavamo javnost da je dana 6.2.2012. Nadzorni odbor Banke, a temeljem primljene prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke, donio odluku o imenovanju g. Stanka Kežmana iz Varaždina, Svilarska 6, OIB: 98760364962, predsjednikom Uprave Banke na rok od 3 godine. “
 
 • ”Obavještavamo javnost da je dana 06.02.2012. g. Josip Šeremet dao ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora Banke, a dioničar Banke - Validus d.d. je temeljem statutarne ovlasti, umjesto njega, dana 08.02.2012. članom Nadzornog odbora imenovao gđu. Ivanu Jagačić, iz Zagreba, Istarska 30, OIB: 21373043857.“
 
 • Dana 13.6.2012. održana je redovna Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin, objava poziva za koju je izvršena u Narodnim novinama broj 52/2012 od 09.05.2012.Skupštini je bilo nazočno 5 dioničara koji su predstavljali 861 182 dionica s pravom glasa, odnosno 48,79% ukupnog temeljnog kapitala Banke. Odluke su donijete jednoglasno u tekstu kako je bilo predloženo u objavi poziva.