Isplata osobnih primanja

Na razini bankovne zajednice dogovoren je novi standard poziva na broj primatelja kod isplate plaća HR69 koji će biti u primjeni od 6.6.2016.

Ova uputa je objavljena i na www.sepa.hr.
 

Uputa za popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja za primatelje u svim bankama u RH

Prilikom popunjavanja naloga za isplatu osobnih primanja potrebno je obratiti pažnju na popunjavanje:
 •  poziva na broj platitelja (obavezan podatak),
 •  poziva na broj primatelja čiji je sastavni podatak šifra vrste primanja (obavezan podatak)
Nalozi za isplatu osobnog primanja, koji su popunjeni sukladno ovoj uputi, rezultirat će ispravnim evidentiranjem osobnog primanja na računu primatelja u banci na osnovu kojeg
 • primatelji ostvaruju neke od pogodnosti koje banka nudi na temelju ovog podatka (npr. prekoračenje ..)
 • su zaštićena primanja (sigurno) izuzeta iz ovrhe
Popunjavanje podataka o isplatitelju osobnog primanja
 • u polje Platitelj upisuju se podaci o nazivu i adresi isplatitelja osobnog primanja
 • u polje IBAN upisuje se broj transakcijskog računa isplatitelja osobnog primanja u IBAN konstrukciji
 • ako se nalogom za prijenos isplaćuje neto plaća, u polja Model i Poziv na broj platitelja upisuju se podaci sukladno Zakonu o doprinosima s izmjenama i dopunama i ostalim pripadajućim podzakonskim aktima
 • Model - HR67
 • u polje poziv na broj platitelja - OIB isplatitelja osobnog primanja-broj JOPPD obrasca-vrsta isplate
HR67 OIB-JOPPD-X
 
Primjer ispravno popunjenog poziva na broj platitelja za osobno primanje isplaćeno u cijelosti:
 
HR67 12345678912-16365-0
 • ako se nalogom za prijenos isplaćuje druga vrsta osobnog primanja, u polju Model i Poziv na broj platitelja nisu obavezni podaci sukladno prethodnom
Popunjavanje podataka o primatelju plaćanja (fizičkoj osobi kojoj se isplaćuje osobno primanje)
 
 • u polje Primatelj upisuju se podaci o imenu i prezimenu primatelja plaćanja
 • u polje IBAN primatelja upisuje se broj transakcijskog računa primatelja plaćanja u IBAN konstrukciji
 • u polja Model i Poziv na broj primatelja upisuju se podaci:
 • ​Model – HR69
 • Poziv na broj primatelja – uvijek fiksno 40002-OIB isplatitelja osobnog primanja-šifra osobnog primanja (prema šifarniku osobnih primanja iz Priloga 1 ove Upute)
HR69 40002-OIB-VOP
 
Primjer ispravno popunjenog poziv na broj primatelja za osobno primanje isplaćeno u cijelosti:
 
HR69-40002-12345678912-100
 
U prilogu se nalazi šifarnik osobnih primanja (ažuriran 2021. godine)

Prilog 1. Šifarnik vrsta osobnih primanja