0800 8222
Pretraživanje

SEPA projekt u RH


SEPA (engl. Single Euro Payments Area) je jedinstveno područje plaćanja u eurima na kojemu svi učesnici u platnom prometu mogu uplaćivati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji. Učesnice u SEPA području su sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska, Monako i San Marino.

Prednosti SEPA-e
 • jedinstveni format naloga za plaćanje za sve države, članice SEPA područja
 • jedinstveni format zahtjeva za izravno terećenje
 • kraće vrijeme izvršenja - najkasnije slijedeći radni dan
 • prijenos punog iznosa kreditnog transfera bez troškova za primatelja (troškovna opcija SHA)
Rokovi
S pristupanjem Europskoj uniji migracija na SEPA-u je obvezujuća i za Republiku Hrvatsku temeljem  Uredbe 260/2012. EU regulativa obuhvaća i države-članice koje nemaju EUR kao službenu valutu.

NOVOST: Uvođenje SEPA-e u Republici Hrvatskoj prolongirano je sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA te je definirano u slijedećim rokovima:

6.6.2016. za:
 • nacionalna plaćanja – u kunama i EUR
 • prekogranična plaćanja - u EUR
 
1.2.2017. za:
 • izravna terećenja u kunama 
Promjene za sudionike
SEPA projekt obuhvaća sve sudionike u platnom prometu: poslovne subjekte kao i banke i FINA-u te zahtijeva njihovo aktivno sudjelovanje u projektu prvenstveno na prilagodbi informatičke podrške za SEPA poruke.
Osnovne prilagodbe:
 • promjena formata naloga za plaćanje (XML format)
 • podrška za iniciranje naloga za izravno terećenje (XML format)
 • prihvat i obrada odbijenih naloga za plaćanje i povrata (R poruke u XML formatu)
 • prihvat i obrada izvoda  (XML format)
Informacije
Sve informacije o SEPA projektu dostupne su na stranici www.sepa.hr, a eventualna pitanja možete postaviti na mail adresu: sepa@jtbanka.hr ili se obratiti direktno vašem voditelju poslovnog odnosa.