0800 8222
Pretraživanje

Maestro kartica za pravne osobe

Maestro beskontaktna kartica za poslovne subjekte naše Banke međunarodno je prihvaćena debitna kartica putem koje naši klijenti sa svog poslovnog računa mogu podizati gotovinu na bankomatima i plaćati na prodajnim mjestima s Maestro oznakom.

Namijenjena je poslovnim subjektima s poslovnim računima u Banci kao i njihovim djelatnicima koji imaju ovlaštenje za korištenje. Kartica glasi na ime korisnika, neprenosiva je i izdaje se na određeni rok (2, 3 ili 4 godine).

Pristupnicu za izdavanje Maestro beskontaktne kartice možete preuzeti ovdje. 

Za podizanje gotovine sa svog poslovnog računa naši klijenti mogu koristiti mrežu od pet milijuna bankomata u Hrvatskoj i inozemstvu s oznakom Maestro.

Pogodnosti Maestro beskontaktna kartice za poslovne subjekte:

  • Kartica služi kao sredstvo bezgotovinskoga plaćanja, što znači da za sve račune R-1 i R-2 plaćene ovom poslovnom karticom imate pravo na povrat pretporeza
  • Karticom možete obaviti sve transakcije elektronskim putem uz provjeru PIN-om kao i provjeriti stanje na poslovnom računu
  • Sredstva s vašeg računa dostupna su 24 sata dnevno uz potpunu kontrolu trošenja i znatno brži način pristupa novcu od odlaska u banku 
  • Znatno sigurniji način raspolaganja novcem od nošenja gotovine, jer se u slučaju gubitka kartice ona blokira i ne može se više koristiti. Pri tome je važno nestanak kartice što prije prijaviti banci

Gubitak ili krađu kartice prijavite na broj telefona 042/ 659-400, 01/4803-699